Update wijziging wet BIG

Het wetsvoorstel is op 25 januari jl. in de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besproken. Het volledige verslag van de bespreking is hier terug te lezen. Er zijn veel vragen over de wetswijziging aan de minister gesteld. De minister heeft een maand de tijd om de vragen te beantwoorden.

Vervolg
De voorzitter van de Napa is samen met de directeur in gesprek met het ministerie van VWS over de praktische zaken rondom de wetswijziging. Tijdens het gesprek heeft het ministerie ons op de hoogte gesteld dat de wetswijziging naar alle waarschijnlijkheid per 1-1-2018 in zal gaan vanwege de Tweede Kamerverkiezingen. Omdat de minister het voorstel heeft ingediend vóór het verstrijken van de termijn van het experimenteerartikel, blijft de tijdelijke regeling van kracht totdat de nieuwe regeling in werking treedt (of wordt verworpen).

De Napa zal betrokken worden bij het schrijven van de AMvB en het beoordelingskader voor de 1e en de herregistratie in het BIG register. De focus van de NAPA bij de introductie van de BIG registratie is om de overgang soepel te laten verlopen en vermindering van de administratieve lasten voor de leden. De komende maanden zullen hier gesprekken met het CIBG (uitvoerder BIG register) over gevoerd worden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer