10 leden voor de ledenraad

 • Status

  OPEN - U KUNT NOG TOT REAGEREN OP DEZE VACATURE.

 • Begindatum

 • Einddatum

 • Specialisme

 • Werktijden

  Flexibel

 • Locatie

  Thuis en ca 2x per jaar vergadering in Domus Medica in Utrecht

Overige informatie

Wil je ook deel uitmaken van een enthousiaste groep PA’s, en wil je mee de toekomst van NAPA bepalen? Ben je kritisch en betrokken? Geef je op voor de ledenraad!

Wij hebben op dit moment 10 vacatures voor de ledenraad.

Naar wie zijn we op zoek?

Wij verwachten van een ledenraadslid dat hij/zij:

 • de rol en bevoegdheden van de ledenraad begrijpt;
 • bereid is om vanuit deze positie bij te dragen aan de realisatie van de doelstellingen van NAPA;
 • is geïnteresseerd in de wensen en opvattingen van leden en (student) PA’s in het algemeen;
 • is breed geïnteresseerd in de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het beroep van PA;
 • in staat is om zijn/haar opvattingen goed te verwoorden;
 • zijn/ haar kennis effectief kan benutten en delen;
 • actief deelneemt in ledenraadsvergaderingen en zijn/haar mening over de actuele ontwikkelingen inbrengt;
 • goed kan samenwerken, een positief kritische houding toont en affiniteit heeft met verenigingswerk;
 • afstand kan nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang

Wij bieden

U ontvangt jaarlijks een vrijwilligersvergoeding conform het vergoedingenreglement van NAPA, reiskosten worden tevens vergoed. De leden van de ledenraad ontvangen tevens 2 punten per vergadering (met een max. van 10 per jaar) voor het NAPA kwaliteitsregister conform de Accreditatierichtlijn.

Meer informatie over de ledenraad

De Ledenraad bestaat uit 16 gekozen leden (gewone leden en junior leden). Sinds 2016 is de verenigingsstructuur dusdanig gewijzigd dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) vervangen is door de Ledenraad. Het bestuur van NAPA bepaalt het beleid, en samen met de ledenraad de strategie van de vereniging. De taken en bevoegdheden van de ledenraad zijn terug te vinden in de statuten van NAPA.

Wij vroegen aan Sophie Benoy (sinds 2016 lid van de ledenraad) naar haar ervaringen binnen de ledenraad. ‘Al vanaf 2005, een jaar na de oprichting van de NAPA ben ik betrokken geweest bij de vereniging. In het bestuur en nu al weer drie jaar in de ledenraad. Ik heb de vereniging zien groeien van een kleine enthousiaste club naar een zeer professionele organisatie. Een organisatie die er staat en waar rekening mee gehouden wordt door de verschillende stakeholders in het landschap van taakherschikking. Mee kunnen denken, mee de koers bepalen, pionieren, de PA op de kaart zetten, samen met het bestuur en de directeur vorm geven aan de vereniging, dat zijn de dingen die ik vind in de ledenraad. Ik kijk met trots terug op de evolutie die de vereniging heeft doorgemaakt!’

Reageren?

Wil je een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van jouw beroep en de strategische agenda van NAPA, stuur je motivatie en cv via een e-mail aan secretariaat@napa.nl

Wil je een van de leden van de ledenraad een vraag stellen, stuur een mail naar ledenraad@napa.nl

Je kunt tot 10 juni 2022 solliciteren.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?