leden voor de commissie Kwaliteit

 • Status

  GESLOTEN - ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD OP DEZE VACATURE.

 • Begindatum

 • Einddatum

 • Specialisme

  NAPA

 • Werktijden

 • Locatie

Overige informatie

NAPA zoekt twee leden voor de commissie Kwaliteit

Afgestudeerde Physician Assistant

De commissie kwaliteit heeft als hoofddoelstelling de kwaliteit van de beroepsuitoefening van Physician Assistants te waarborgen.
De commissie heeft de volgende speerpunten:

 • stimuleren registratie in het Kwaliteitsregister van NAPA en zorg dragen voor afstemming met het BIG-register;
 • stimuleren en motiveren van physician assistants voor deelname aan deskundigheidsbevordering;
 • signaleren van knelpunten in/om het kwaliteitsbeleid;
 • optimaliseren van dienstverlening aan physician assistants en belanghebbenden;
 • anticiperen op en initiëren van visie en beleidsvorming met betrekking tot erkenning, bekwaamheid, bevoegdheid en specialisatie binnen het beroep Physician Assistant;
 • evalueren van het kwaliteitsbeleid aan de hand van nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg en veranderingen in Nederlandse en Europese wetgeving die het beroep Physician Assistant aangaan gevolgd door het opstellen van passende beleidsvoorstellen;
 • gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur over het toekomstig kwaliteitsbeleid en de gevolgen ervan voor het beroep Physician Assistant, met als voornaamste doel het bevorderen van de zelfstandige bevoegdheid en het zo optimaal mogelijk kunnen functioneren van de physician assistant in Nederland;
 • vraagbaak voor physician assistants in Nederland en voor NAPA uitvoerende organen;
 • werken mee aan de uitvoering van de activiteiten uit het strategisch beleidsplan.

Wij vragen
Bent u lid van de Napa of bereid dit te worden? En bent u op een aantal momenten per jaar beschikbaar? Dan komen we graag met u in contact!
Als lid van de Commissie Kwaliteit is het noodzakelijk om naast het BIG register, tevens in het kwaliteitsregister Physician Assistant van NAPA geregistreerd te zijn.

Wij bieden
De functie is onbezoldigd (op vrijwilligersbasis), reiskosten worden vergoed. De leden van de commissie ontvangen accreditatiepunten voor hun inzet volgens de Accreditatierichtlijn.

Meer informatie of direct solliciteren?
Voor informatie over de vacante posities kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met Milena Babovic, directeur 030-68 68 768. Indien u belangstelling hebt voor deelname aan deze commissie wordt u verzocht vóór 1 januari 2020 te reageren. U kunt een kort curriculum vitae en motivatie zenden aan M. Babovic, e-mail directeur@napa.nl.

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?