NAPA ZOEKT Leden VOOR ALGEMEEN BESTUUR PA!N

 • Status

  GESLOTEN - ER KAN NIET MEER WORDEN GEREAGEERD OP DEZE VACATURE.

 • Begindatum

 • Einddatum

 • Specialisme

  NAPA

 • Werktijden

 • Locatie

Overige informatie

Begindatum
14 NOVEMBER 2020
Einddatum
15 DECEMBER 2020

Inleiding

Medio 2019 is NAPA toegetreden tot de Pijnalliantie in Nederland (PA!N). Ieder lid van PA!N heeft een zetel in het bestuur. NAPA is daarom op zoek naar twee PA’s die op voordracht van NAPA in het bestuur van PA!N zitting wil nemen.

Wij zoeken 2 PA’s voor PA!N

Wij hebben op dit moment 2 vacatures voor het algemeen bestuur PA!N;
1 algemeen bestuurslid en 1 plaatsvervangend lid.

Naar wie zijn we op zoek?

Wij verwachten van een algemeen bestuurslid PA!N dat hij/zij:

 • bereid is om vanuit deze positie bij te dragen aan de realisatie van de doelstelling van PA!N als gemandateerd vertegenwoordiger van de NAPA. NB: je zit hier dus niet in op persoonlijke titel.
 • is breed geïnteresseerd in de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor goede pijnzorg in NL
 • in staat is om zijn/haar opvattingen goed te verwoorden;
 • zijn/ haar kennis, bij voorkeur op gebied van pijn (geneeskunde) effectief kan benutten en delen;
 • actief deelneemt in vergaderingen en zijn/haar mening over de actuele ontwikkelingen inbrengt;
 • goed kan samenwerken, een positief kritische houding toont en affiniteit heeft met verenigingswerk;
 • afstand kan nemen van zijn/haar persoonlijke situatie en conclusies trekken met het oog op het algemene belang
 • affiniteit voor pijngeneeskunde heeft voorkeur. Je kan bijvoorbeeld als PA werkzaam zijn binnen bijvoorbeeld de (pijn)revalidatie, (pijn)anesthesiologie of huisartsengeneeskunde.

Wat vragen wij?

Het bestuur vergadert 4x/jaar. Van bestuursleden wordt verwacht dat zij de stukken voor de vergadering voorbereiden, tussentijdse stukken lezen en zorgen voor de nodige afstemming en communicatie tussen PA!N en NAPA bestuur.

Reageren?

Wilt u een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van PA!N en daarbij uw beroepsgroep vanuit NAPA vertegenwoordigen, stuur uw motivatie en cv via een e-mail aan secretariaat@napa.nl
U kunt tot 15 december 2020 solliciteren.

Over PA!N

Missie
Het centrale orgaan, de PA!N, bevordert de preventie en behandeling van chronische pijnklachten in Nederland.
Vanuit dit gedeelde doel spant de PA!N zich in voor een betere positionering van het thema pijn en zijn gevolgen in Nederland. Daarbij is de PA!N de spreekbuis naar de overheid, politiek, media, en verzekeringswereld. Door interdisciplinaire samenwerking van patiënten en zorgprofessionals wint de PA!N aan invloed op verbetering van de pijnzorg, die bovendien is gestoeld op brede ervaringskennis.

Visie
Chronische pijn moet worden benaderd vanuit een integrale visie. Betrokken disciplines dienen structureel samen te werken met een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Daarbij is er in het bijzonder aandacht voor de regiefunctie van de patiënt, deze staat centraal. De integrale visie heeft als uitgangspunt dat chronische pijn een gedefinieerde ziekte is, waarbij preventie en professionele behandeling zijn geboden. Dit besef moet doordringen in alle maatschappelijke lagen en kringen.

Doelstelling PA!N
De PA!N wil de zware last van pijn voor individuele pijnpatiënten en voor de maatschappij terugdringen door het bevorderen van een integrale benadering van chronische pijn of het risico daarop, in een multi/ interdisciplinaire opzet. Daarbij hoort een heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden waarin de patiënt centraal staat, met gebruikmaking van eigentijdse kennis en aanpak ten aanzien van de preventie, de diagnostiek en de behandeling van pijn en de gevolgen daarvan.
Om dit alles te realiseren heeft de samenwerking ook ten doel pijn op de maatschappelijke en politieke agenda te positioneren als ziekte en als aandachtspunt voor structureel beleid.
Meer informatie over de Pijn Alliantie in Nederland https://pijnalliantieinnederland.nl/

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?