Vaccinatie physician assistants werkzaam in huisartsenzorg roept vragen op

Afbeelding voor Vaccinatie physician assistants werkzaam in huisartsenzorg roept vragen op

Vorige week werd duidelijk dat – in tegenstelling tot eerdere berichten – 15.000 huisartsen met voorrang gevaccineerd zullen worden. Acute zorg begint in de meeste gevallen in de eerste lijn, dus dit besluit ligt in lijn met beleid van de overheid om de acute keten met voorrang te vaccineren. Logischerwijs worden de physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) die in de huisartsenpraktijk acute zorg verlenen daar ook toe gerekend. In de uitvoering leidt dat helaas tot veel vragen en worden PA’s en VSen werkzaam in dagpraktijken in veel gevallen geweigerd voor vaccinatie, terwijl zij juist in deze tijden ingezet worden in directe Covid-spoedzorg, zoals bijvoorbeeld het draaien van luchtwegspreekuren en afleggen van visites bij met Covid-besmette patiënten. In totaal gaat het om ca. 700 PA’s en VSen.

In de brief die Hugo de Jonge naar aanleiding van dit onderwerp stuurde stond het volgende:

In eerdere Kamerbrieven (4 januari jl. en 12 januari jl.) heb ik aangegeven dat de huisartsen en medewerkers uit hun praktijk die in direct contact staan met patiënten snel de mogelijkheid krijgen zich te laten vaccineren. De afspraak was dat de huisartsen zichzelf mogen vaccineren, zodra zij zelf starten met het vaccineren van de aangewezen doelgroep. Het deel van de huisartsen dat 25 januari start met de vaccinatie bij kleinschalige woonvormen voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking, mag dus volgens deze afspraak ook zichzelf vaccineren. Vanwege de snelle opkomst van de Britse variant van het virus heb ik ervoor gekozen om, in aanvulling op de huisartsen die gaan vaccineren in kleinschalige woonvormen, ook alle huisartsen en het personeel betrokken bij directe COVID-spoedzorg versneld uit te nodigen voor vaccinatie. Zij kunnen zich laten vaccineren met het vaccin van Moderna. Met de prognoses van mogelijk stijgende besmettingen en de druk die dit geeft op de directe COVID-spoedzorg, is het van groot belang dat de huisartsenspoedzorg overeind blijft. De huisartsen hebben immers een belangrijke rol in de bestrijding van de COVID-19 pandemie, zowel bij de zorgverlening aan patiënten als in de uitvoering van de vaccinatiestrategie.

Vorige week bereikten NAPA en V&VN VS berichten van de leden werkzaam in dagpraktijken, die geweigerd werden voor vaccinatie. De verwarring is ontstaan door een bericht van de LHV op 21 januari jl. waarbij enkel de VS en PA op de huisartsenpost worden genoemd maar dus niet de VS en PA in de huisartsenpraktijk.

NAPA heeft samen met de V&VN VS om opheldering gevraagd bij de betrokken partijen, zoals de LHV, het ministerie van VWS (Coronateam) en het RIVM. In het weekend zijn veel reacties van PA’s en VSen op LinkedIn en Twitter gekomen op eerdere berichten hierover. Er is een hoop onbegrip in het veld voor het verschil in vaccinatiebeleid tussen huisartsen en PA en VS in de dagpraktijken. Vanwege het feit dat de PA en VS in de dagpraktijk voor een groot deel dezelfde taken verrichten als huisartsen, is uitsluiting van vervroegde vaccinatie strategisch onbegrijpelijk en heeft geen inhoudelijke gronden. Bovendien betreft het een relatief kleine groep PA’s en VSen in vergelijking met het totaal aantal huisartsen.

Een officiële reactie van het ministerie blijft tot nu toe uit. We doen er alles aan, om dit misverstand recht te zetten zodat ook PA’s en VSen die in de dagpraktijk acute Covidzorg verlenen, tegelijk met de huisartsen in aanmerkingen komen voor vaccinatie.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer