Vanaf 2019 gratis FBZ Rechtshulp voor PA’s in dienstverband

Afbeelding voor Vanaf 2019 gratis FBZ Rechtshulp voor PA’s in dienstverband

Als NAPA zijn we verheugd dat u binnenkort voor al uw arbeidsrechtelijke vragen of kwesties terecht kunt bij FBZ Rechtshulp. Dit is een nieuw aanbod van cao-partij FBZ, waar NAPA federatiepartner van is.

Deskundige rechtshulp
NAPA heeft besloten FBZ Rechtshulp voor al haar leden in dienstverband in te kopen, zodat u deskundig geholpen wordt bij al uw arbeidsgerelateerde vragen. Of het nu gaat om de check van uw arbeidsovereenkomst, een vraag over functiewaardering, een conflict bij uw werkgever of hulp bij een dreigend ontslag. De juridische experts van FBZ Rechtshulp kennen uw arbeidsvoorwaarden en rechten als geen ander en kunnen snel voor u aan de slag. U heeft recht op 10 uur gratis dienstverlening per jaar.

Voor wie?
FBZ Rechtshulp is voor alle PA’s die werkzaam zijn in dienstverband. Ongeacht of u een individuele arbeidsovereenkomst met uw werkgever heeft en ongeacht onder welke cao u valt. Dit kunnen dus ook andere cao’s zijn dan de cao’s van FBZ.

Kennismaking
Komende tijd zullen we ontwikkelingen rondom FBZ Rechtshulp geregeld onder uw aandacht brengen en interessante casussen met u delen. In januari stellen wij de mensen achter FBZ Rechtshulp aan u voor.

Meer weten?
Bekijk onze leaflet Gratis FBZ Rechtshulp voor leden NAPA voor meer informatie.

Contact met FBZ Rechtshulp
Vragen? Stel ze via: rechtshulp@fbz.nl. U krijgt snel antwoord. Dringend probleem? Neem direct contact op met FBZ Rechtshulp via 088 – 1344 111. Vanaf 2019 is FBZ Rechtshulp bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.30 uur.

Kosten besparen
Dit nieuwe ledenvoordeel voor PA’s is gelijk een moment om u af te vragen of u misschien geen overbodige kosten maakt, en of u wellicht bepaalde zaken kunt opzeggen. Bent u misschien nog lid van een andere vakbond of van de LAD? Dan kunt u overwegen kosten te besparen door die lidmaatschappen direct op te zeggen.

Compleet vakbondspakket
Even op een rij:

  • Doordat NAPA bij FBZ is aangesloten zijn uw werknemersbelangen aan cao-tafels geborgd. Zo kunt u in deze periode uw suggesties voor tal van cao’s aan ons doorgeven, waarvoor binnenkort de onderhandelingen weer gaan starten (Cao Ziekenhuizen, Cao GGZ, Cao Gehandicaptenzorg en Cao VVT). Verder heeft u stemrecht zodat u zich kunt uitspreken of u kunt instemmen met een cao-akkoord.
  • Met FBZ Rechtshulp bieden we aanvullend gratis individuele ledenservice. Voor al uw vragen of kwesties neemt u contact op met FBZ Rechtshulp. Zij kunnen snel voor u aan de slag.
  • In cao’s is contributievoordeel voor het lidmaatschap van NAPA geregeld. Als u in het nieuwe kalenderjaar onze factuur over 2019 indient bij uw werkgever, verrekent uw werkgever de contributie met uw brutoloon. Dit levert u een aanzienlijke besparing op.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer