Verlenging subsidieregeling begin 2023 verwacht

Minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft toegezegd dat de subsidieregeling voor de MANP- en MPA-opleidingen wordt verlengd. Momenteel is men bezig de subsidieregeling verder uit te werken. Publicatie van de regeling wordt begin 2023 verwacht.

Voor de opleiding tot physician assistant (Master Physician Assistant, MPA) geldt een subsidieregeling. Hiermee kunnen werkgevers compensatie ontvangen voor de salariskosten. Elke subsidieregeling kent een eindtijd. Zo ook deze subsidie en daarom wordt er een nieuwe regeling gemaakt.

Het ministerie van VWS baseert haar besluit over het opnieuw verstrekken van een subsidie op het vorig jaar gepubliceerde evaluatierapport.

Wat betreft de aantallen studenten die kunnen starten met MPA-opleiding in 2023, baseert het ministerie zich onder andere op de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Deze worden binnenkort verwacht. Daarnaast wordt onderzocht of de overheid voldoende financiële middelen beschikbaar kan stellen om het aantal opleidingsplaatsen te verhogen.

De huidige subsidieregeling vervalt op 1 juli 2023. De nieuwe subsidieregeling, geldend vanaf cohort 2023, wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2023. Zodra er meer duidelijkheid wordt gegeven, zal dit via de beroepsverenigingen en Platform Zorgmasters bekendgemaakt worden.

Studenten die vóór 01-07-2023 met de opleiding starten of al zijn gestart, ontvangen de opleidingssubsidie tot het einde van hun opleiding. Werkgevers die ná 01-07-2023 een physician assistant (PA) willen opleiden, vallen onder het nieuwe besluit.

In de tussentijd wordt instellingen en toekomstige studenten geadviseerd om wél door te gaan met de aanmeldprocedure. Dit omdat het aantal opleidingsplaatsen beperkt is en snel volledig benut is.
Aanmelden voor een van de MPA-opleidingen tot physician assistant gaat via een landelijk aanmeldportaal.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer