Vermelden BIG-nummer niet meer verplicht

Afbeelding voor Vermelden BIG-nummer niet meer verplicht
Laatste update: 10 juli 2023

De minister van VWS, Ernst Kuipers, heeft besloten om de verplichting voor zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden op websites en in de e-mailondertekening, te schrappen. 

VWS heeft hiertoe besloten vanwege de hoge werkdruk voor de beroepsbeoefenaren, de krappe arbeidsmarkt en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

In de wet is vastgelegd dat zorgverleners verplicht zijn hun BIG-nummer voor het publiek te vermelden op websites, in e-mail-ondertekeningen en op verzoek. Onder andere door de COVID-19 pandemie was handhaving van deze verplichting door de IGJ opgeschort. 

De verplichting om het BIG-nummer te vermelden wordt nu dus geschrapt. De lasten van deze verplichting wegen niet op tegen het nut, de noodzaak en proportionaliteit van deze maatregel, vindt de minister. Het staat zorgverleners vanzelfsprekend vrij om het BIG-nummer wel te vermelden.

Bovenstaande betekent dat alleen als een belanghebbende vraagt naar het BIG-nummer van een zorgverlener, de zorgverlener het nummer aan de belanghebbende moet verstrekken.

VWS zal de AMvB die dit regelt hierop aanpassen en deze zal via de gebruikelijke route ter consultatie worden opengesteld.

De algemene maatregel van bestuur die dit regelt zal worden aangepast en via de gebruikelijke route in procedure brengen. De eerste stap zal de consultatie zijn.

Bron: Ministerie van VWS, Verzamelbrief Wet BIG, 26 juni 2023.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer