Vermelden BIG-nummer niet meer verplicht

Afbeelding voor Vermelden BIG-nummer niet meer verplicht

Het ministerie van VWS heeft besloten om de verplichting voor zorgverleners om hun BIG-nummer te vermelden op websites en in de e-mailondertekening, te schrappen. 

VWS heeft hiertoe besloten vanwege de hoge werkdruk voor de beroepsbeoefenaren, de krappe arbeidsmarkt en de uitdagingen op de arbeidsmarkt.

In de wet is vastgelegd dat zorgverleners verplicht zijn hun BIG-nummer voor het publiek te vermelden op websites, in e-mail-ondertekeningen en op verzoek. Onder andere door de COVID-19 pandemie was handhaving van deze verplichting door de IGJ opgeschort. 

De verplichting om het BIG-nummer te vermelden wordt nu dus geschrapt. De lasten van deze verplichting wegen niet op tegen het nut, de noodzaak en proportionaliteit van deze maatregel. Het staat zorgverleners vanzelfsprekend vrij om het BIG-nummer wel te vermelden.

Bovenstaande betekent dat alleen als een belanghebbende vraagt naar het BIG-nummer van een zorgverlener, de zorgverlener het nummer aan de belanghebbende moet verstrekken.

VWS zal de AMvB die dit regelt hierop aanpassen en deze zal via de gebruikelijke route ter consultatie worden opengesteld.

Bron: Ministerie van VWS

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer