Verplicht face-to-face consult op de poli vervalt per 2020

Afbeelding voor Verplicht face-to-face consult op de poli vervalt per 2020

Het verplichte fysieke face-to-face contact tussen arts en patiënt aan het begin van een zorgtraject verdwijnt per 1 januari 2020 uit de NZa-regels voor de medisch-specialistische zorg.

De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat deze regel niet meer aansluit bij de actuele zorgpraktijk. Daar is de inzet juist steeds meer op het leveren van zorg dichtbij de patiënt als dat in diens belang is. Nu leidt de regel er toe dat patiënten soms onnodig naar de polikliniek komen voor een gesprek met de arts, terwijl een digitaal consult bijvoorbeeld ook voldoende kan zijn. Waar dat nodig is, blijft het dbc-systeem op andere manieren borgen dat een fysiek contact tussen zorgverlener en patiënt plaatsvindt.

Praktische Registratiekaart bij openen dbc

Wanneer mag ik als physician assistant een dbc openen? Met de nieuwe Registratiekaart wordt het in één oogopslag duidelijk of een nieuwe dbc gerechtvaardigd is. Vanaf 2020 worden de regels voor het (parallel) openen van een dbc vereenvoudigd. De Federatie Medisch Specialisten ontwikkelde samen met de ziekenhuizen, zorgverzekeraars en de toezichthouder NZa deze Registratiekaart om de regelgeving zoals die per 2020 geldt in de dagelijkse praktijk beter te kunnen toepassen.

Meer informatie

U leest meer op de website van NZa en op de informatiekaart Wijzigingen dbc-pakket 2020.

Zie ook het bericht op de website van de Federatie Medisch Specialisten

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer