Vertrouwenspersonen

Afbeelding voor Vertrouwenspersonen

De vereniging heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij kunnen peer support bieden aan leden en vrijwilligers van NAPA, die in aanraking zijn gekomen met ongewenste omgangsvormen of conflictsituaties op het werk, emotionele spanningen of tuchtzaken. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan een luisterend oor bieden aan de melder en hem/haar adviseren over potentiële vervolgstappen. De vertrouwenspersoon biedt geen juridische ondersteuning, dat is de verantwoordelijkheid van de werkgever van de melder. Bij conflicten over arbeidsvoorwaarden en ­rechten kunnen NAPA­-leden een beroep doen op FBZ Rechtshulp.

Alle informatie wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

De vertrouwenspersonen binnen NAPA zijn:

  • Corrie Siegers-Siebelink, PA Interne Geneeskunde
  • Matthijs ter Horst, PA Huisartsgeneeskunde

Contact

Corrie en Matthijs zijn bereikbaar via: vertrouwenspersoon@napa.nl

Tevens kun je een WhatsApp sturen aan Matthijs: 06-83824369 of Corrie: 06-26553565 om een afspraak te maken.

In dit artikel stellen Corrie en Matthijs zich aan je voor.