Vervolgonderzoek Voorbehouden Handelingen Wet BIG

Afbeelding voor Vervolgonderzoek Voorbehouden Handelingen Wet BIG
In november 2015 verscheen het rapport voorBIGhouden, het eindrapport van het evaluatieonderzoek met betrekking tot het experiment over de inzet van de verpleegkundig specialist en de physician assistant. In het rapport wordt geadviseerd om de zelfstandige bevoegdheid voor de PA voor de veel uitgevoerde voorbehouden handelingen (katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties en puncties uitvoeren en delegeren, en het voorschrijven van UR-geneesmiddelen) definitief in de wet op te nemen. De Minister heeft aangegeven deze conclusie over te nemen en bij wet definitief te gaan regelen.

Eveneens stelde het rapport dat er te weinig data was ten aanzien van de uitvoering van endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie door de VS en PA om ook hier dezelfde conclusie te kunnen trekken. Na succesvolle lobby van de NAPA heeft de Minister aangegeven nieuwe argumentatie, indien steekhoudend, mee te nemen in de definitieve wettelijke verankering.

Met veel genoegen deelt het bestuur van de NAPA nu mede dat het evaluatieonderzoek voorBIGhouden vervolg zal krijgen. Dit onderzoek is in opdracht van de NAPA en de V&VN, met financiële bijdrage van de MPA en MANP-opleidingen. Het wordt uitgevoerd door het onderzoeksteam van Maastricht UMC+ onder leiding van professor Vrijhoef. Ook het ministerie van VWS en de artsenorganisatie KNMG worden in dit onderzoek betrokken.

De kwantitatieve dataverzameling zal plaatsvinden in april 2016 en de kwalitatieve dataverzameling van mei tot en met juli 2016. De data-analyse vindt plaats van mei tot en met september 2016. De eindrapportage wordt uiterlijk eind oktober aangeboden aan de NAPA en V&VN.
Momenteel bekijkt het onderzoeksteam de specifieke wijze van data-verzameling. Komende Algemene Ledenvergadering zal het NAPA-bestuur hierover nadere informatie verstrekken.

Reacties

 1. Jos Looijschelder 3 mrt

  GROTE WAARDERING VOOR DE INSPANNINGEN EN HET BEHAALDE RESULTAAT

 2. Jos Looijschelder 3 mrt

  GROTE WAARDERING VOOR DE INSPANNINGEN EN HET BEHAALDE RESULTAAT

 3. Jos Looijschelder 3 mrt

  GROTE WAARDERING VOOR DE INSPANNINGEN EN HET BEHAALDE RESULTAAT

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer