Arbeidsvoorwaarden

NAPA behartigt zowel de collectieve als de individuele belangen van de leden. Hieronder lees je er meer over.

 

Collectieve belangenbehartiging

NAPA is lid van de Federatie van Beroepen in de Zorg (FBZ). Hiermee zet NAPA zich in voor goede arbeidsvoorwaarden voor PA’s. FBZ onderhandelt namens NAPA als cao-partij over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg. Voor de PA’s gaat het om de volgende cao’s:

Behalve het cao-overleg op landelijk niveau voert FBZ overleg met honderden werkgevers in instellingen over de personele gevolgen van reorganisaties of fusies. De afspraken worden vastgelegd in een sociaal plan.

Daarnaast is NAPA lid geworden van het Ambtenarencentrum (AC). Zij onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van PA’s werkzaam bij bijvoorbeeld defensie.

Omdat NAPA lid is van FBZ kunnen NAPA-leden (een deel van) de contributie bij hun werkgevers terugvragen. Lees hier hoe dit per cao is geregeld . Bekijk ook de FAQ over dit onderwerp.

Commissie beroepsbelangen

De Commissie Beroepsbelangen houdt zich bezig met het behartigen van de materiële belangen van PA’s in Nederland. De commissie werkt nauw samen met FBZ in het kader van de cao-onderhandelingen. Ook maakt deze commissie standaard documenten om de leden te ondersteunen.

In 2020 heeft de commissie de volgende modeldocumenten ontwikkeld:

De commissie is bereikbaar via: cie-beroepsbelangen@napa.nl  o.v.v. je lidmaatschapsnummer.

Individuele rechtshulp FBZ

Sinds januari 2019 kunnen PA’s contact opnemen met FBZ om individueel rechtshulp te vragen bij arbeidsgerelateerde vragen. Vragen kun je stellen via e-mail rechtshulp@fbz.nl. Voor dringende problemen kun je contact op met FBZ Rechtshulp via 088 – 1344 111. FBZ is bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur. Lees meer op de website van FBZ.

Maak kennis met de arbeidsjuriste Marlies Welchen die de vragen van PA’s behandelt. In deze vlog gaat zij in op de regels voor het scholingsbudget.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?