Taakherschikking implementeren

Taakherschikking is het structureel herverdelen van taken inclusief verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen. Met ingang van 2015 hebben de Physician Assistants de mogelijkheid om zelfstandig zorg te registeren en declareren.
De NAPA heeft in de afgelopen jaren samen met de Federatie van Medisch specialisten praktische handleiding en werkformulieren ontwikkeld om taakherschikking binnen maatschappen en vakgroepen op een goede manier te borgen.
Zie ook het bericht bij de release van animatiefilmpjes over taakherschikking.

Handreiking

De KNMG Handreiking Implementatie Taakherschikking die in 2012 is opgesteld door de KNMG, de NAPA en de V&VN, vormt het basisdocument om te komen tot taakherschikking in de zorg. Dit is een stappenplan om taakherschikking naar Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten binnen de beroepsuitoefening mogelijk te maken. Het doel van de handreiking is om ervoor te zorgen dat alle beroepsbeoefenaren die betrokken zijn bij taakherschikking, gezamenlijk tot een regeling komen over de handelingen die binnen het wettelijk kader vallen.

De Handreiking voorschrijfbevoegdheid Verpleegkundig Specialisten en Physician Assistants (2012) opgesteld door de NVZA en KNMP, in samenspraak met V&VN, NAPA en KNMG is gericht aan ziekenhuisapothekers. Deze handreiking is een aanvulling op de ‘Handreiking implementatie taakherschikking’ van de KNMG, V&VN en de NAPA en bevat adviezen ten aanzien van de voorschrijfbevoegdheid en wat en hoe dit lokaal te regelen.

Consensusdocumenten (landelijke afspraken)

De Minister schrijft in de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de bevoegdheden van Physician Assistants beschreven staan, dat na afronding van de opleiding van de PA de medisch specialist en de PA samenwerkingsafspraken omtrent het medisch handelen van de PA en de door hem te behandelen patiëntengroepen schriftelijk vast dienen te leggen. De Handreiking Taakherschikking geeft op hoofdlijnen handvatten voor een goede implementatie van taakherschikking, rekening houdend met de wettelijke bevoegdheden. Het Consensusdocument Taakherschikking werkt deze stappen uit voor het betreffende medisch specialisme en concretiseert daarmee de landelijke kaders waarbinnen samenwerking tussen PA’s en medisch specialisten plaats kan vinden binnen een medisch specialisme. Daarnaast dient elke PA duidelijke samenwerkingsafspraken te maken binnen het team waar de PA werkzaam is.

Werkformulier Implementatie Taakherschikking (afspraken op lokaal niveau)

Het Werkformulier Implementatie Taakherschikking PA is een digitale format dat gebruikt kan worden om op lokaal niveau de samenwerkingsafspraken te expliciteren. Dit document kunt u hier downloaden.

De belangrijkste kenmerken van deze drie documenten staan hieronder in een tabel weergegeven.

_________Handreiking TaakherschikkingConsensusdocument Taakherschikking [medisch specialisme].
Medisch specialist - PA
Werkformulier Implementatie Taakherschikking
Wat is het?Geeft aan wat er ten minste geregeld moet worden bij invoering van taakherschikking. Per specialisme wordt de handreiking verder uitgewerkt tot een Consensusdocument ->Geeft op het niveau van het medisch specialisme, landelijk, handvatten voor de positionering van PA’s, in samenwerking met medisch specialisten. Voor de lokale situatie (organisatie/ individu) dient het consensusdocument uitgewerkt te worden in het Werkformulier Implementatie Taakherschikking ->Format om lokale/ individuele samenwerkingsafspraken uit te werken binnen het team waar de PA werkzaam is.
NiveauLandelijkMedische specialisatieIndividueel
Van wie?KNMG, NAPA, V&VNWetenschappelijke vereniging & NAPAPA en team waarbinnen de PA werkzaam is

 

Gerealiseerde consensusdocumenten per specialisme

Anesthesiologie (2015)

Cardio Thoracale Chirurgie (2020)

Heelkunde (2019)

Huisartsgeneeskunde (2014)

Interne Geneeskunde (2020)

Keel-Neus-Oorheelkunde (2016)

Kindergeneeskunde (2021)

Longgeneeskunde (2018)

Maag-Darm-Leverziekten (2017)

Plastische Chirurgie (2019)

Oogheelkunde (2016)

Orthopedie (2019)

Reumatologie (2018)

Revalidatiegeneeskunde (2020)

SEH/Intensive care (2019)

Spoedeisende Geneeskunde (2020)

 

‘Good practices’ taakherschikking

In online rubriek PA in Praktijk zijn diverse voorbeelden per deelspecialisme te vinden over de inzet van PA’s in de praktijk.

 

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?