Wetenschappelijk onderzoek

Hieronder volgt een overzicht van de onderzoeken die zijn verschenen in het kader van de taakherschikking. Op www.zorgmasters.nl/kennis is een totaaloverzicht te vinden.

2020

Ruimte voor Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten in de anderhalvelijnszorg. Hogeschool Arnhem en Nijmegen

2019

Capaciteitsplan 2021-2024 Physician Assistant. Capaciteitsorgaan

Alumni van de masteropleiding Physician Assistant. Prismant

Physician assistants en verpleegkundig specialisten in de zorg. Inzicht in factoren die van invloed zijn op de besluitvorming over het opleiden en aannemen van PA’s en VS’en. Totaalbeeld van vijf sectorale deelrapporten. HHM

Monitor Taakherschikking. NZa

De personeelssamenstelling van huisartsenpraktijken Radboud UMC

‘De financiële effecten van taakherschikking; Een hermeting gericht op de effecten van de inzet van physician assistants en verpleegkundig specialisten in financieel-economisch perspectief‘. Radboudumc

2018

Predictors of Successful Completion of the Master of Physician Assistant Studies in the Netherlands

Onderzoek naar het functioneren van de physician assistant op de IC

2017

Flexibility in individualized, competency-based workplace curricula with EPAs: Analyzing four cohorts of physician assistants in training (auteurs: Fraukje Wiersma, Josephine Berkvens & Olle ten Cate).

De physician assistant op de spoedpost

Naar een optimale teamsamenstelling van huisartsen en verpleegkundig specialisten op de spoedpost

Promotieonderzoek naar de effecten van PA’s in de zorg

2016

taakherschikking en kostprijzen in de praktijk

Alumni masteropleiding PA 2016

Rapport voorBIGhouden 2

2015

De physician assistant in de eerste lijn

Eindrapport voorBIGhouden

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?