Taakherschikking implementeren

Bij taakherschikking worden taken en bijbehorende bevoegdheden tussen beroepsgroepen herverdeeld, met als doel de zorg doelmatiger te organiseren.

Bij het herverdelen van taken van een geneeskundig arts aan een physician assistant (PA) veranderen de verhoudingen tussen de zorgprofessionals. Soms levert dit juridische vragen op over de verdeling van verantwoordelijkheden en zijn er vraagstukken over bekostiging die een drempel vormen om tot taakherschikking over te gaan. Diverse wet- en regelgeving zijn aangepast om taakherschikking mogelijk te maken.

Bekostiging

Een PA mag in de zorg de poortfunctie vervullen en op eigen naam de zorg registreren en declareren. Zie voor meer informatie onderstaande video en de Factsheet Registratie van zorg bij taakherschikking.

Video Taakherschikking en bekostiging (bron: Platform Zorgmasters)

 

Verantwoordelijkheden

De PA is zelfstandig bevoegd en aansprakelijk voor de handelingen die hij/zij in het kader van taakherschikking uitvoert (wet BIG). Dit is anders bij taakdelegatie, waarbij een PA in opdracht en onder supervisie werkzaamheden uitvoert waarvoor hij/zij niet zelfstandig bevoegd is. Er is dan sprake van gedeelde verantwoordelijkheid voor het handelen van de PA.

Video Taakherschikking en verantwoordelijkheden (bron:Platform Zorgmasters)

 

Werkafspraken

Bij taakherschikking is het van belang dat er samenwerkingsafspraken worden gemaakt tussen de geneeskundig arts en de PA. Deze afspraken maken voor iedereen duidelijk waarvoor de medisch specialist verantwoordelijk is, en waarvoor de PA. Voor het vastleggen van de afspraken kan het werkformulier Implementatie taakherschikking worden gebruikt.

Elke instelling mag lokaal invulling geven aan taakherschikking, mits rekening gehouden wordt met wet- en regelgeving en de eventuele landelijke afspraken over taakherschikking. Voor het opstellen van beleid en het implementeren van taakherschikking is de Handreiking implementatie taakherschikking (2012) te raadplegen. In deze handreiking worden een stappenplan en randvoorwaarden aangereikt om taakherschikking te implementeren. Met een aantal wetenschappelijke verenigingen is de handreiking specifiek gemaakt in een consensusdocument voor een specialisme. Hiermee worden voor een specifiek medisch specialisme de landelijke kaders waarbinnen samenwerking tussen PA’s en medisch specialisten plaats kan vinden, geconcretiseerd.

 

Gerealiseerde consensusdocumenten per specialisme

Anesthesiologie (2015)

Cardio Thoracale Chirurgie (2020)

Heelkunde (2019)

Huisartsgeneeskunde (2014)

Interne Geneeskunde (2020)

Keel-Neus-Oorheelkunde (2016)

Klinische Geriatrie/Interne Ouderengeneeskunde (2021)

Klinische Genetica (2022)

Kindergeneeskunde (2021)

Longgeneeskunde (2018)

Maag-Darm-Leverziekten (2021)

Neurologie (2020)

Plastische Chirurgie (2019)

Oogheelkunde (2020)

Orthopedie (2019)

Ouderengeneeskunde (2022)

Radiologie (2021)

Reumatologie (2018)

Revalidatiegeneeskunde (2020)

SEH/Intensive care (2019)

Spoedeisende Geneeskunde (2020)

Urologie (2021)

Nieuwsbrief

Mis niets meer en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de NAPA.

Contact opnemen?