VoorBIGhouden 2

Onlangs is het onderzoek “VoorBIGhouden 2” door NAPA en V&VN-VS aangeboden aan de minister
van VWS. Dit is het vervolgonderzoek op het eerste onderzoek naar de voorbehouden handelingen
binnen artikel 36A van de wet BIG. Naar aanleiding van VoorBIGhouden deel 1 heeft de Minister
aangegeven de PA definitief te gaan regelen als artikel-3 beroep in de Wet BIG, met de bevoegdheid
tot het indiceren, opdracht geven en uitvoeren van een aantal voorbehouden handelingen.
VoorBIGhouden deel 2 geeft specifiek antwoord op de vraag in hoeverre het doelmatig en effectief
is om een wettelijke zelfstandige bevoegdheid toe te kennen aan PAs met betrekking tot het
verrichten van endoscopieën, electieve cardioversie en defibrillatie.

De respons op het onderzoek was erg groot. Door deze hoge respons is er een betrouwbaar en
representatief beeld van de situatie ten aanzien van de genoemde voorbehouden handelingen.
Uit het onderzoek is gebleken dat veel PAs effectief gebruik maken van de mogelijkheden die de
wetswijziging heeft geschapen om zelfstandig endoscopieën/cardioversie/defibrillaties te
verrichten. Daarnaast laat het onderzoek zien dat aan alle voorwaarden voor borging van kwaliteit
en veiligheid is voldaan. Het advies van de onderzoekers aan de Minister is om deze voorbehouden
handelingen voor de PA ook definitief in de Wet BIG te regelen. Indien de Minister dit advies
overneemt zal dit nog niet direct meegenomen kunnen worden met de komende wetswijziging,
maar later als een Nota van Wijziging worden toegevoegd. Tot die tijd blijft de huidige wetgeving van kracht.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer