Medisch specialistisch bedrijf en de PA

In de afgelopen maanden zijn diverse ziekenhuizen in Nederland overgegaan tot detachering van hun PA’s aan de nieuw gevormde medisch specialistische bedrijven (MSB). Ook worden PA’s benaderd voor het aangaan van een dienstverband met een MSB.

NAPA leden kunnen onder bepaalde voorwaarden ondersteuning krijgen bij detachering en het in dienst treden bij een MSB. Het betreft dan met name beoordeling van voorgelegde regelingen en contracten en bijvoorbeeld overleg met werkgevers.
Het FBZ heeft met de NAPA afspraken gemaakt over de afhandeling van verzoeken tot ondersteuning van deze leden.

In de afgelopen maanden is er al concreet ondersteuning geboden!

Vragen over MSB gerelateerde zaken kunnen worden gericht aan: werkgroep-beroepsbelangen@napa.nl.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer