Voorstel wijziging wet big ingediend bij 2e kamer

Op 25 december 2009 is het voorstel tot aanpassing van de wet BIG ingediend bij de 2e Kamer. Onder het hoofdstuk wetgeving op deze site staan de stukken weergegeven.

In februari is het volgende overleg met VWS, NAPA , KNMG en Opleidingen over de voorbereiding van de Algemene Maatregel van Bestuur, waarin de voorbehouden handelingen voor de PA verder uitgewerkt worden.

Q.v.d.Driesschen

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer