Vraag van de maand: cao GGZ en ziekenhuizen gelijk trekken?

Afbeelding voor Vraag van de maand: cao GGZ en ziekenhuizen gelijk trekken?

Naar aanleiding van de ledenraadpleging zijn ook veel vragen over de cao’s bij de NAPA binnengekomen. Deze lichten wij uit.

‘Na de vorige cao-onderhandelingen is er al een verschil ontstaan in de salarisschalen tussen ziekenhuizen en GGZ, waarbij de GGZ schalen een stuk lager uitvallen dan de ziekenhuis schalen. Vroeger liepen die gelijk op. De ziekenhuizen hebben een principeakkoord bereikt waarbij ze er per 1 juli 2017 1,75% en per 1 juli 2018 2.00% bij krijgen. Bij de huidige onderhandelingen GGZ liggen die percentage aanmerkelijk lager, resp. 1,35 en 1,60 % op 1 juli van 2017 en 2018. Dat maakt het verschil nog groter en dreigt de GGZ echt flink achterop te raken t.o.v. de ziekenhuizen. Daar ben ik het in elk geval niet mee eens. Ik zou er voor willen pleiten dat we minstens de percentages van de ziekenhuis cao bij zouden krijgen en het liefst zien dat de  schalen weer gelijk getrokken worden.’

Het verschil in salarisschalen tussen Cao Ziekenhuizen en GGZ is mede ingegeven doordat sinds 2015 een verschil in financiering is ontstaan. Het ziekenhuiswezen wordt vrijwel uitsluitend gefinancierd door de zorgverzekeringswet. GGZ is sinds de decentralisatie mede afhankelijk van financieringsbronnen WMO, Jeugdwet, Justitie en de WLZ. Met name de bekostiging van de Jeugdwet en WMO, maar ook WLZ heeft geleid tot kortingen van bekostigingen in de GGZ. Daar waar er in een sector zoals GGZ minder financiële ruimte aanwezig is, heeft dit helaas ook gevolgen voor de loonontwikkeling. Overigens is in dit onderhandelaarsakkoord wel het verschil in de eindejaarsuitkering tussen Cao Ziekenhuizen en GGZ verdwenen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer