Vraag van de maand: hoe zit het met mijn scholingsbudget?

Afbeelding voor Vraag van de maand: hoe zit het met mijn scholingsbudget?

‘Binnen onze groep speelt al langere tijd de vraag over de hoogte van een scholingsbudget (per jaar) dat nodig is om de accreditatiepunten te behalen voor herregistratie. Ik heb her en der wat rondvraag gedaan bij PA-ers en dan blijkt dat er enorme variatie is in toegekende scholingsbudgetten. Om een goed onderbouwde aanvraag naar de organisatie te sturen zou ik dit eens aan jullie willen voorleggen, wellicht is er bij jullie iets bekend. Mijn vraag aan jullie is of er binnen de NAPA ook een document is waarin omschreven staat wat voor scholingsbudget er per jaar nodig is om aan bovenstaande te kunnen voldoen.’

Scholingsplan

Wij hebben binnen de NAPA geen richtlijn voor scholingsbudget ontwikkeld. Dat is sterk afhankelijk van de keuzes die een PA maakt en de beschikbare middelen binnen de instelling op grond van de cao afspraken. U kunt bijv. voor een internationaal congres kiezen (bijv. AAPA) of een goedkopere bijeenkomst in de regio, wat evenveel punten oplevert.
Ook door deelname aan commissies en vakgroepsbestuur binnen de NAPA kunt u relatief ‘goedkoop’ accreditatiepunten krijgen.

Zie hiervoor ons accreditatiereglement

Het beste is om een scholingsplan te maken en dat met uw leidinggevende af te stemmen. Daarnaast kunt u rekening houden met een beschikbaar budget van 3% van uw loonsom. De werkgever is nl. verplicht om 3% van de (totale) bruto loonsom voor scholing te reserveren. Sommige beroepsgroepen hebben minder scholing nodig en anderen meer. Daar zit uw onderhandelingsruimte.

Verplichting werkgever

Als u naar de afspraken binnen de cao ziekenhuizen kijkt, dan zijn er geen vaste budgetafspraken in de cao ziekenhuizen vastgelegd voor de scholing van PA’s. U kunt voor uw onderbouwing gebruik maken van artikel 3.2.19 ‘Scholing en employability’ (zie hieronder). Ook de functiegerichte scholingsbehoefte ten behoeve van het kwaliteitsregister bij de NAPA kan in het scholingsplan als bedoeld in artikel 3.2.19 lid 4 worden opgenomen. Daarnaast stellen de meeste werkgevers inschrijving in het NAPA kwaliteitsregister verplicht voor de uitoefening van de functie en staat dit zelfs in de functiebeschrijving opgenomen. In dat geval is het een verplichting vanuit de werkgever om de kosten van registratie (deels) te vergoeden. Zie ons eerdere bericht op de website.

In deze bijlage vindt u een document waar de afspraken per cao nader zijn uitgewerkt.

Reacties

  1. Karin H. 12 dec

    Graag wil ik hieraan toevoegen dat de 3% scholingsbudget beschreven in de CAO ziekenhuizen gaat om 3% van de totale loonsom van het bedrijf en niet van de persoonlijke loonsom/salaris van de PA (geen PAer).

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer