Vraag van de maand: ‘Hoe zit het met face to face contact en declaraties?’

Afbeelding voor Vraag van de maand: ‘Hoe zit het met face to face contact en declaraties?’

‘Ik heb een vraag over “face tot face contact” vereiste. Als op naam van de specialist wordt gedeclareerd/geboekt in de agenda en de PA ziet die patiënt als enige, mag dit dan?
I k begrijp dat je zelf DBC mag openen en sluiten, en dan hoeft er geen face to face te zijn. Maar in ons ziekenhuis is de afspraak dat consulten door VS en PA op naam van specialist worden geboekt. Kan dit dan ook zonder face to face, of als zorgverzekeraar dit checkt hebben we dan problemen?’

NAPA vroeg de NZa hoe dit precies in de regelgeving is uitgewerkt.

In de regeling medisch-specialistische zorg (NR/REG-1816) staat in artikel 5 het volgende tav ‘openen zorgtraject (met subtraject ZT11)’:

Een zorgtraject met subtraject ZT11 wordt door de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert geopend indien de patiënt van buiten de instelling (extern) of vanuit de eigen instelling (intern) bij een specialisme (ook op de SEH) komt met een reguliere of spoedeisende zorgvraag waar nog geen zorgtraject voor is geopend, of waarvan de behandeling en diagnostiek niet passen binnen de context van een bestaande zorgvraag waar reeds een zorgtraject voor bestaat.
 Een subtraject met ZT11 bevat ten minste één fysiek face-to-face contact tussen de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert en de patiënt. Voor klinische genetica geldt een uitzondering op deze regel: in plaats van een fysiek face-to-face contact kan hiervoor ook een screen-to-screen consult plaatsvinden. Ook voor hartteambespreking en longteambespreking geldt dat er geen face-to-face contact hoeft plaats te vinden, er is hierbij namelijk geen contact met de patiënt.

We geven aan dat er een face to face-contact moet zijn met de beroepsbeoefenaar die de poortfunctie uitvoert (bijvoorbeeld PA), maar we geven niet expliciet aan dat dit dezelfde beroepsbeoefenaar moet zijn die het zorgtraject opent. In principe staat onze regelgeving de beschreven situatie toe. Voor de zichtbaarheid van een PA/VS wordt benadrukt dat het registeren op eigen naam/AGB-code van belang is.

Reacties

    1. Milena Babovic - Dosljak 5 mei

      De NZa is van plan om regelgeving rondom ICC per 1-1-2019 te wijzigen, zodat PA's ook ICC kunnen registreren. Zie ook kader over NZa in Medisch Contact #19 pag 19.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer