Vraag van de maand: ‘Kan de NAPA mij adviseren bij een functieherwaardering?’

Afbeelding voor Vraag van de maand: ‘Kan de NAPA mij adviseren bij een functieherwaardering?’

Bij het opstellen van een functiebeschrijving kan de cie beroepsbelangen van de NAPA advies geven en een handreiking waarin staat hoe je tot een gedegen functiebeschrijving komt. Wij hebben deze slechts voor de cao ziekenhuizen (FWG systematiek). Als er al een bezwaarprocedure gestart is, wordt het nog moeilijk om advies te geven. Onze tip is om ons te benaderen voordat er bezwaar wordt gemaakt op de functiebeschrijving.

Reacties

  1. Jeroen van Rosmalen 4 apr

    We hebben met twintig collega's uit het ziekenhuis de hele procedure doorlopen: Informele gesprekken met leiding en PenO over de functiebeschrijving incl herbeschrijving, geen functiedifferentiatie maar één generieke beschrijving voor alle PA's, uitstel door fusie, Interne Bezwaar Commissie en zelfs met onafhankelijke juridische hulp (€€€) naar de landelijke bezwaarcommissie van FWG. Teleurstellend resultaat: alle goede argumenten en bezwaren afgewezen. Gelijk hebben betekent niet dat je het krijgt. PenO's en de FWG-organisatie hebben een wederzijdse afhankelijkheid en spelen onder een hoedje. Mijn advies zou zijn: zet mondelinge toezeggingen over 65 na de opleiding/bij goed functioneren op papier, regel het goed bij aanname, daarna lukt het waarschijnlijk niet meer, gebruik stille diplomatie, pak het aanbod van een toelage/bonus aan en laat specialisten het zo veel mogelijk voor je regelen.

  2. Patricia Smith van der Meijde 4 apr

    Het advies dat de NAPA geeft is zeer gedegen en de support bewonderenswaardig. Werkgevers gaan daar helaas creatief mee om. Mijn ervaring is dat (het gebrek aan -controle/handhaving van-) regelgeving over het toepassen van functieomschrijvingen en waardering het nog steeds voor werkgevers mogelijk maakt generieke profielen te schrijven die zo geformuleerd worden dat de weging voor de PA\'s ongunstig uitpakt. \"Het is in een functiehuis onmogelijk om in dezelfde schaal gewaardeerd te worden als een A(N)IO\". De PA\'s die duidelijk meer verantwoordelijkheden hebben dan het functieprofiel beschrijft krijgen de boodschap dat als ze verwachten dat de taken beter betaald worden het takenpakket zo uitgekleed wordt dat het bij de waardering past. De PA\'s die de strijd aangaan krijgen geen contractverlenging, worden weggepest of stappen vrijwillig op. Sommige werkgevers hebben er wel een passend salaris voor over, maar dan wordt het op papier FWG60, met een arbeidsmarkt toeslag aangevuld tot FWG65 om geen precedenten te scheppen... Welke beroeps of arbeidsbelangen verenigingen maakt een eind aan deze praktijken? In je recht staan is in de praktijk wat anders dan gelijk krijgen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer