Vraag van de maand: ‘Wanneer ben ik bekwaam?

Afbeelding voor Vraag van de maand: ‘Wanneer ben ik bekwaam?

De Wet BIG maakt een duidelijk onderscheid tussen deskundigheid en bekwaamheid. Door scholing en werkervaring ontstaan er tussen PA’s met dezelfde opleiding verschillen in wat zij individueel weten en kunnen. Een PA die al jarenlang werkzaam is en de nodige bijscholingen en cursussen heeft gevolgd, heeft inmiddels een andere achtergrond en kennis dan een PA die net van de opleiding komt. Dat neemt niet weg dat dezelfde regels gelden voor een ervaren PA als voor een beginner. Het kan wel verschil maken in het feit of je jezelf bekwaam genoeg acht of niet.

Bekwaam

Bekwaamheid heeft betrekking op wat een beroepsbeoefenaar weet én kan. De daadwerkelijke bekwaamheid (dus niet alleen het hebben van een diploma), bepaalt of iemand bevoegd kan handelen. De Wet BIG laat dan ook de beroepsbeoefenaar zelf bepalen of er voldoende bekwaamheid aanwezig is. Bekwaamheid is niets anders dan het zelf in staat achten om in een bepaalde situatie verantwoord een (voorbehouden) handeling uit te kunnen voeren. Naast dat jij jezelf bekwaam moet vinden, moeten er ook werkafspraken zijn met de arts.

Verantwoordelijkheden

Bij het verrichten van een voorbehouden handeling is de PA zelf verantwoordelijk voor eigen handelingen. Kortom, bekwaamheid wordt niet alleen vastgesteld door de wet maar ook door jezelf. Als jij jezelf niet bekwaam genoeg acht voor een handeling, doe deze dan niet, of spreek af na welke periode met supervisie je dit zelfstandig gaat doen.

Checklist

Vragen die je jezelf kan stellen om te kijken of je jezelf voldoende bekwaam acht:

o Ben je in staat om de consequenties van jouw handelen te overzien?
o Heb je scholing (door de arts of bij een cursus) gehad op dit gebied?
o Voer je de handelingen regelmatig uit (heb je routine)?
o Zou een andere PA in dezelfde omstandigheden dat ook vinden?
o Weet je wat je moet doen als de handeling fout gaat?

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer