Vraag van de maand “Wat kost het opleiden van een PA?”

Afbeelding voor Vraag van de maand “Wat kost het opleiden van een PA?”

Een van de vragen die regelmatig via de helpdesk van de NAPA binnenkomt is over de kosten voor het opleiden van een PA. Men vergeet vaak dat er ook opbrengsten zijn. 

De belangrijkste kosten bestaan uit de loonsom inclusief werkgeverslasten, gedurende 2,5 jaar. U kunt daarbij uitgaan dat de meeste PA’s in opleiding in schaal 55/60 of 9/10 betaald worden. Verder hangt de hoogte af van de anciënniteit en leeftijd van de student. Vaak wordt het huidige salaris overgenomen en bevroren. Daarbij bestaan de kosten uit boekengeld, ongeveer 1400€ eenmalig, en 2,5 keer collegegeld a 2000€.

Daartegenover staan een aantal inkomsten:
Er is een vaste subsidie van 22.500€ per jaar voor de loonkosten en 9000€ vergoeding voor de begeleiding door de mentor.
Verder moet in de business case ook de productiviteit van de PA student worden meegerekend. Dat is vaak wat lastig te berekenen maar uiteindelijk vervangt de student tijdens de opleiding al veel werkzaamheden van een assistent of specialist.

Hieronder treft u een overzicht van de subsidiebedragen:

Tabel: subsidiebedragen gedurende 2,5 jaar van de opleiding met start cohort in september (bron HAN)

Werkgeverssubsidie tot 2022 verlengd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in het najaar van 2016 de doelmatigheid getoetst van de werkgeverssubsidie voor het opleiden van Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA). Op basis van dit onderzoek werd geconcludeerd dat de subsidie zeker doelmatig is. De minister heeft besloten deze werkgeverssubsidie met 5 jaar te verlengen. Meer informatie over dit besluit vindt u hier .

Aanvullende stimuleringssubsidie huisartsen(organisaties)

Voor 2019 is de nieuwe aanvullende stimuleringssubsidie weer beschikbaar. De subsidie is voor huisartsen en –organisaties die vanaf september 2019 een PA of VS willen opleiden. U kunt voor 10 december 2018 een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Meer informatie vindt u op de website van de Hogescholen

Zie ook brochure “Werk met een PA”

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer