Vraag van de maand: ‘Wie mag een ontslagbrief van een patiënt ondertekenen? ’

Afbeelding voor Vraag van de maand: ‘Wie mag een ontslagbrief van een patiënt ondertekenen? ’

De vraag is of een dergelijke brief altijd mede moet worden ondertekend door de hoofdbehandelaar, of dat kan worden volstaan met een ontslagbrief die alleen door een behandelend PA wordt ondertekend, indien de PA zelf geen hoofdbehandelaar is.

Deze vraag laat zich niet eenduidig beantwoorden. Het opstellen en versturen van een ontslagbrief is geen voorbehouden handeling of een andere handeling die specifiek aan bepaalde hulpverleners is voorbehouden. Een ontslagbrief is bedoeld als overdracht van informatie over een patiënt en dient om die reden vooral inhoudelijk juist te zijn. Indien binnen een instelling, zoals een UMC, de regel bestaat dat een ontslagbrief altijd mede door de hoofdbehandelaar moet worden ondertekend, althans door die hoofdbehandelaar moet worden gezien, dan is dat vooral aan te merken als een interne regel waaraan medewerkers van een ziekenhuis zich dienen te houden. Op zich valt er ook wel veel te zeggen voor het vereiste dat de hoofdbehandelaar de ontslagbrief in ieder geval ziet voordat deze verstuurd wordt en deze wellicht ook ondertekent, omdat in de tuchtrechtelijke jurisprudentie aan het hoofdbehandelaarschap strikte eisen zijn gesteld. Die eisen behelzen, sterk samengevat, dat de hoofdbehandelaar de regie voert over het gehele behandelingstraject. Daaruit volgt dat deze ook verantwoordelijk is voor de afsluiting van dat behandelingstraject en dus ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de ontslagbrief. Een logisch gevolg daarvan is dat de ontslagbrief mede door de hoofdbehandelaar wordt ondertekend.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer