Vragen contributie 2016

Afbeelding voor Vragen contributie 2016

Afgelopen twee weken is de contributie over 2016 geïnd via automatische incasso. Van leden ontvangen wij vragen over de factuur die bij deze incasso hoort. Deze betreffen de hoogte van het bedrag of het niet hebben ontvangen van de factuur.

De factuur voor 2016 is aan alle leden voorafgaand aan de incasso verzonden via het bij de NAPA bekende e-mailadres. Het is de ervaring dat dit nogal eens via een spamfilter wordt geweigerd of in een andere map terecht komt dan het Postvak In.
Check daarom goed uw mailbox. Verzoeken voor een kopie factuur kunnen worden gericht aan administratie@napa.nl.

Aflopende subsidie

De contributie is dit jaar aanzienlijk verhoogd. De voornaamste reden hiervoor is dat de NAPA tot op heden in haar activiteiten is ondersteund met subsidie. Deze subsidie gaat aflopen. Zonder subsidie is de NAPA financieel niet levensvatbaar.
Willen we een eigen onafhankelijke vereniging blijven dan rest er niets anders dan de contributie in 2016 substantieel te verhogen. Tevens let het bestuur scherp op de te maken kosten en wordt gezocht naar mogelijkheden om de inkomsten van de vereniging te verhogen via bijvoorbeeld accreditatie.

De contributieverhoging is in 2015 ruimschoots gecommuniceerd naar de leden via bijeenkomsten en ter stemming gebracht op de ALV in het najaar. Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen over de hoogte van de contributie, of vragen over de mogelijkheden van declaratie bij uw werkgever, stuur dan een mail naar dkeegstra@napa.nl.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer