Vragen gesteld aan staatssecretaris Blokhuis over positie physician assistants in ggz

Afbeelding voor Vragen gesteld aan staatssecretaris Blokhuis over positie physician assistants in ggz

Op donderdag 6 december jl. vond het Algemeen Overleg (AO) over de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in de Tweede Kamer plaats. Op de agenda stonden o.a. de wachtlijsten en de arbeidsmarktproblematiek.

Vragen over positie physician assistant in de ggz

De physician assistants (PA) in de ggz kunnen nog niet aan de slag als taakherschikker, omdat zij niet als ‘regiebehandelaar’ zijn opgenomen in het Kwaliteitsstatuut GGZ. Dat betekent dat de PA in de ggz altijd een ‘regiebehandelaar’ (bijv. psychiater of verpleegkundig specialist) nodig heeft om DBC’s te openen/sluiten. Ondanks de regulering van de zelfstandige bevoegdheid in de wet BIG sinds 1 september jl.  geldt voor deze groep een extra drempel: het Kwaliteitsstatuut ggz. Dat leidt ertoe dat de PA in de ggz nog onvoldoende wordt ingezet om capaciteitsproblemen (m.n. tekort aan psychiaters) op te lossen. De PA’s buiten de ggz kunnen sinds 2015 zelfstandig patiënten/ cliënten behandelen en DBC’s openen/sluiten. Dat leidt ertoe dat steeds meer PA’s de ggz (soms noodgedwongen) verlaten. Onlangs schreef PA Sandra van Iersel daar een blog over op Skipr ‘Laat PA druk op ggz verlichten

Kritische vragen Kamerleden van den Berg (CDA) en de Lange (VVD)

Kamerleden van den Berg (CDA) en de Lange (VVD) hebben staatssecretaris Blokhuis tijdens het AO gevraagd om praktische oplossingen te verzinnen, zodat de PA’s in de ggz volop ingezet kunnen worden gezien de wachtlijsten.

De staatssecretaris gaf aan dat dit via experimenteerruimte kan, mits de beroepsgroep het zelf wil. De NAPA is al jaren bezig om dit probleem te agenderen en oplossingen voor te dragen. Al eerder zijn kritische vragen aan voormalig minister Schippers hierover gesteld. Sindsdien is er niets veranderd en de groep PA’s in de ggz is gehalveerd. Om via experimenteerruimte in het Kwaliteitsstatuut ggz opgenomen te worden als ‘regiebehandelaar’ moeten PA’s een lang traject doorlopen volgens een experimenteerprotocol. Dit protocol is medio 2018 beschikbaar. Een onderdeel van het protocol is nader onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van PA’s, terwijl dit voor de PA’s en VS-en reeds is aangetoond in het onderzoek ‘VoorBIGhouden‘.

De wil van de beroepsgroep om van meerwaarde te zijn voor de ggz is volop aanwezig. Er worden jaren inspanningen geleverd om dit te reguleren. Het traject via experimenteerruimte is tijdrovend en kostbaar. De wachttijden vragen om snelle en praktische oplossingen.

Lees over het debat terug via Zorgvisie , Medisch Contact

twitter #aoggz

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer