Wat is het verschil tussen een consensusdocument en een werkformulier?

Afbeelding voor Wat is het verschil tussen een consensusdocument en een werkformulier?

Over consensusdocumenten, werkformulieren en functieomschrijvingen bestaan nog vaak onduidelijkheden. Wat is wat en wanneer gebruik je welk formulier?

Consensusdocument

Een consensusdocument beschrijft de samenwerkingsafspraken die voor een specifiek specialisme op landelijk niveau worden gemaakt over taakherschikking. Een consensusdocument wordt geschreven samen met de medische vereniging. Voor veel medische specialismen is een consensusdocument vastgesteld. Als er voor jouw specialisme een consensusdocument is gemaakt, dan vind je dit op je eigen vakgroeppagina. Een overzicht van alle consensusdocumenten vind je hier.

Werkformulier

Het werkformulier legt op lokaal niveau afspraken vast over de inzet van de PA. In het werkformulier staat beschreven welke taken herschikt worden van de geneeskundig specialist naar de PA. Ook staat hierin welke taken de PA gaat uitvoeren op de afdeling, op lokaal niveau dus. Deze afspraken worden gemaakt met de werkgever en de samenwerkende artsen. Het is belangrijk om op je eigen afdeling met je eigen specialist, persoonsafhankelijk, het werkformulier in te vullen. Het werkformulier vind je op deze pagina.

Functieomschrijving

Verwar het consensusdocument en het werkformulier niet met de functieomschrijving. Dit document wordt door werkgevers opgesteld en beschrijft in algemene zin de functie van PA in de eigen instelling. Op de NAPA-website vind je (als je bent ingelogd) een model functieomschrijving.

Tips

Waar moet je op letten bij het maken van afspraken? NAPA adviseert:

  • Bestudeer het consensusdocument voordat je het werkformulier vaststelt.
  • Leg alle afspraken schriftelijk vast, bijvoorbeeld op het werkformulier.
  • Evalueer elk jaar de afspraken tijdens het jaargesprek.
  • Neem nieuwe afspraken op in het werkformulier, leg ze vast.
  • Vermijd het woord supervisie. Als je afgestudeerd bent en bekwaam voor je takenpakket, dan is supervisie niet nodig. Supervisie is alleen van toepassing bij het aanleren van nieuwe handelingen of bij taken waar je niet zelfstandig toe bevoegd bent.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer