Werkbezoek aan AMC afdeling heelkunde

Afbeelding voor Werkbezoek aan AMC afdeling heelkunde

Op 28 maart jl. heeft de NAPA samen met Stephanie Kwee (PA heelkunde en lid van NAPA ledenraad) een werkbezoek georganiseerd op de afdeling heelkunde in het AMC om taakherschikking in de praktijk te laten zien. Een delegatie van de NZa, het ministerie van VWS (directie MEVA), het Capaciteitsorgaan en Medisch Contact hebben hieraan deelgenomen.

Na de presentatie van Vincent Straten (voorzitter NAPA) over de PA’s in Nederland, ging dr. Els Nieveen van Dijkum (chirurg) in op de implementatie van taakherschikking op de afdeling heelkunde. Een aanleiding om over taakherschikking na te denken was het  proefschrift van P. Roodbol uit 2005.  Na het uitwerken van een business plan en het creëren van draagvlak binnen het divisie bestuur,  is zij gaan praten met de hogeschool over de opleiding. Daarna zijn twee verpleegkundigen in opleiding tot PA gegaan. Nu, jaren later, is zij zeer tevreden over de PA’s in de functie van zaalarts. Zij noemt twee belangrijkste leerpunten om taakherschikking te doen slagen:

  • medisch specialisten moeten de PA omarmen/ beschermen/ laten werken
  • volledige participatie in het medisch domein (en dus uit het verpleegkundig domein)

De belangrijkste opbrengst van de inzet van de PA ’s in de functie van zaalarts ligt volgens haar in de verbetering van de continuïteit van zorg en de verbetering van het zorgproces.

Prof. dr. D.A. Legemate (voorzitter divisie chirurgische specialismen) is ook positief over de inzet van PA’s op de afdeling. Om daadwerkelijk tot taakherschikking te komen is vertrouwen het sleutelwoord.

NAPA dankt het bestuur van AMC en alle aanwezigen voor hun gastvrijheid en inbreng bij het werkbezoek.

Hierbij de link naar de presentatie van dr. Els Nieveen van Dijkum.

In het  AMC blad Status in april is een uitgebreide rapportage verschenen over het werk van PA’s en het werkbezoek.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer