Werkgroep ambulancezorg is opgericht: maak kennis met bestuursleden David en Valentijn

Afbeelding voor Werkgroep ambulancezorg is opgericht: maak kennis met bestuursleden David en Valentijn

In februari is de werkgroep ambulancezorg opgericht. De werkgroep valt onder de vakgroep Spoedeisende geneeskunde. NAPA was al een tijdje op zoek naar bestuursleden die een trekkersrol willen oppakken voor alle PA’s die werkzaam zijn in de ambulancezorg. Gelukkig hebben David Harten en Valentijn Waltmans daar positief op gereageerd.

David is in 2019 afgestudeerd aan Inholland Amsterdam en werkt zes jaar bij de Ambulance Amsterdam. Eerst als ambulanceverpleegkundige en nu als Physician Assistant. Valentijn Waltmans studeert binnenkort af aan de HAN en werkt bijna tien jaar bij de RAVU.
In januari kwamen ze naar NAPA bureau om de activiteiten voor 2020 te bespreken en Milena Babovic stelde ze enkele vragen.

Waarom pakken jullie de handschoen op?

David is al een tijdje betrokken bij de ontwikkeling van het sectoraal kader pilot ambulancezorg. ‘ Ik heb voor het voorzitterschap gekozen omdat ik een heldere visie heb over de toegevoegde waarde van de PA in de ambulancezorg. Ook de visie van Ambulancezorg Nederland (AZN) ten aanzien van zorgmasters is duidelijk. Ze richten zich in 2025 op 2 pijlers: zorg coördinatie en het mobiele acuut zorgconsult. Vooral bij het laatste is er behoefte aan een professional die dat consult kan verrichten. De PA is daar bij uitstek de juiste professional voor.’ De PA in de ambulancezorg staat nu nog in de kinderschoenen. Er waren meer PA’s in de ambulancezorg opgeleid, maar er is geen duidelijk functieomschrijving beschikbaar en er zijn nog relatief weinig pilots gedaan, maar nog niet op het stuk ‘prehospitale setting. David: ‘Dat was voor mij de reden om zitting te nemen in de werkgroep zorgmasters van de AZN waarbij we nu aan een sectoraal kader werken. Willen we als PA sterk vertegenwoordigd zijn, dan moeten we nu in dit traject instappen en meepraten. Ik wist dat er nog geen werkgroep was gevormd binnen NAPA en toen ik benaderd werd heb ik positief gereageerd. Ik kijk er naar uit om dit samen met Valentijn en andere vakgroepleden op te pakken.’

Valentijn licht toe dat hij binnen de RAVU al 2,5 jaar meedenkt over de invulling van de rol van de PA. ‘Ik zag de mail met oproep voor bestuursleden voorbij komen. Om te voorkomen dat er plannen over de inzet van PA op 25 werkplekken ontwikkeld worden, vind ik dat wij dat als werkgroep landelijk moeten oppakken. En we moeten als vakmensen ook werken aan onze eigen kwaliteit. Er is nu nog onduidelijkheid wat het verschil is tussen een PA en VS in de ambulancezorg. We willen als vakgroep meer duidelijkheid scheppen over de invulling van de rol van PA.‘

David: ‘Mijn doel is om te zorgen voor een actieve vakgroep die sterk vertegenwoordigd is binnen de ambulancesector. En dat er voldoende collega PA’s worden opgeleid. Daarna zal ik vragen of anderen de bestuurlijke rol verder willen vervullen.‘

Wat staat er op de planning in 2020?
Wij gaan op 15 april 2020 van 9:00-14:00 uur een eerste bijeenkomst organiseren in Domus Medica. Op het programma staan onderwerpen zoals ‘de meerwaarde van de PA binnen de ambulancezorg’, de uitkomsten van het onderzoek in de anderhalvelijnszorg en het verschil tussen PA en VS in de ambulancezorg. We hebben daarvoor externe sprekers uitgenodigd, zoals Anneke van Vught, associate lector  aan de HAN. Alle PA’s werkzaam in de ambulancezorg, hun leermeesters en werkgevers zijn van harte welkom.

Geïnteresseerd? Meld u vóór 15 maart as. aan via secretariaat@napa.nl ovv bijscholingsdag werkgroep ambulancezorg. De bijeenkomst is kosteloos en wordt door NAPA geaccrediteerd. Zie hier het programma.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer