Werkt u als PA in anderhalfde lijn, vul nu de enquête in

Afbeelding voor Werkt u als PA in anderhalfde lijn, vul nu de enquête in

Zorg in de anderhalvelijn door physician assistants en verpleegkundig specialisten

Wij zijn op zoek naar PA’s en VS’en (afgestudeerd of in opleiding) die werkzaam zijn in de anderhalvelijnszorg of concrete plannen hebben om als PA of VS in de anderhalvelijn aan de slag te gaan.

Onder anderhalvelijnszorg verstaan we het verschuiven van (eenvoudige) medisch specialistische of (complexe) verpleegkundige handelingen van de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg, en het versterken van de eerstelijnszorg zodat verwijzing naar de tweedelijn niet nodig is. Voorbeelden van een PA of VS in de anderhalve lijn zijn:

  1. PA of VS die vanuit de tweede lijn consulten doet in de eerste lijn.
  2. PA of VS die in een anderhalvelijns setting medische specialistische zorg verleent.
  3. PA of VS die in dienst is van de eerste lijn en medisch specialistische zorg verleent die eerder in de tweede lijn verleend werd.
  4. PA of VS die binnen de ambulancezorg medisch specialistische zorg verleent.

Graag vernemen wij uw ervaringen of plannen via een aantal vragen die u hier kunt vinden. Het invullen van de vragen duurt ongeveer 10 minuten. Uw deelname draagt bij aan de verdere positionering van de PA en VS in de anderhalvelijn. De survey sluit 25 november 2018.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer