Wetenschapssubsidie voor de PA

Afbeelding voor Wetenschapssubsidie voor de PA
Voor de allereerste keer reikt NAPA een wetenschapssubsidie uit. Een unieke kans voor PA’s met onderzoeksambities. Dien je onderzoeksvoorstel uiterlijk 31 december 2023 in.

De wetenschapssubsidie bedraagt maximaal € 10.000. Deze is te gebruiken om onderzoek te doen, een pilotstudie op te zetten, of om een voorstudie uit te voeren voor een groter onderzoeksproject (of de aanvraag van een subsidie daarvoor). De looptijd van deze subsidie bedraagt ongeveer 1,5 jaar.

Het is een mooie kans om als PA bij te dragen aan de ontwikkeling van het vakgebied en aan de positionering van de PA in het medisch domein.

Voorwaarden

Voor de inschrijving gelden 4 algemene voorwaarden:

De PA:

 • is lid van NAPA;
 • geregistreerd in het BIG-register als PA;
 • geregistreerd in het NAPA kwaliteitsregister PA;
 • heeft de BROK afgerond of zal dit afronden in de subsidieperiode.

Uitvoering

Voor de uitvoering van de studie gelden de volgende voorwaarden:

 • de PA is de uitvoerend onderzoeker en schrijft ten minste één artikel als eerste auteur;
 • de studie kan uiterlijk 6 maanden na het verstrekken van de subsidie starten;
 • de PA informeert de subsidie-beoordelingscommissie over de voortgang van de studie.

Resultaten presenteren

Voor de presentatie van de uitkomsten van de studie geldt als voorwaarde dat deze minimaal worden gedeeld via:

 • een presentatie op PA Invest 2025;
 • een artikel over het onderzoek op NAPA website;
 • een artikel over het onderzoek in NAPA Magazine;
 • een publicatie van het onderzoek in peer-reviewed magazine, uiterlijk in 2026.

Bij publicaties en presentaties wordt NAPA en eventuele cofinanciering als geldschieter benoemd.

Beoordeling

Alle subsidieaanvragen worden in januari en februari 2024 beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit leden van commissie Opleiding & Wetenschap, ledenraad en bestuur.

De subsidie-aanvragen worden beoordeeld op de algemene voorwaarden voor deelname en de volgende inhoudelijke punten:

 • het onderzoek is van belang voor patiëntenzorg of voor de PA als zorgprofessional;
 • haalbaarheid (o.a. METC ja/nee, inclusiedoelen, inbedding etc);
 • methodologie;
 • het onderzoek is ingebed binnen een onderzoekslijn en/of academische onderzoekschool;
 • vervolg: hoe worden de onderzoeksresultaten verder verwerkt, denk aan klinische toepasbaarheid, implementatie, toekomstig onderzoek.

Toekenning

De subsidie wordt medio april 2024 toegekend aan een PA waarvan de subsidieaanvraag het beste aansluit bij de beoordelingscriteria. Bij WMO-plichtig onderzoek ontvangt de PA pas subsidie na toestemming van de METC.

Iedere deelnemer wordt persoonlijk, via e-mail, op de hoogte gebracht van de uitslag.

Aanvragen

We nodigen iedereen met een mooi onderzoeksvoorstel van harte uit om een subsidieaanvraag in te dienen.

Stuur je voorstel per e-mail vóór 1 januari 2024 naar cie-opleiding-wetenschap@napa.nl.

Inschrijving kan alleen vóór 1 januari 2024 via het aanvraagformulier t.a.v. cie-opleiding-wetenschap@napa.nl.

Na 1 januari 2024 worden geen aanvragen meer in behandeling genomen.

Vragen?

Neem contact op met: cie-opleiding-wetenschap@napa.nl.

Kijk op deze pagina voor meer informatie over de wetenschapssubsidie.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

 • Vertegenwoordiging van de PA

 • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

 • Korting op het Jaarcongres PA Invest

 • .. En nog meer