Wetenschapssubsidie

Afbeelding voor Wetenschapssubsidie

Jaarlijks reikt NAPA een wetenschapssubsidie uit. Deze subsidie bedraagt € 10.000,- en is speciaal bedoeld om het onderzoekspotentieel van Physician Assistants (PA’s) aan te wakkeren en te realiseren.

De wetenschapssubsidie biedt PA’s de kans om hun onderzoeksambities waar te maken en tegelijkertijd de zorgwereld te verbeteren. NAPA beoogt met deze subsidie de wetenschappelijke horizon van PA’s te verbreden. De onderzoekssubsidie is voor het eerst uitgereikt in april 2024.

Het gaat om een subsidie van maximaal € 10.000, te gebruiken om onderzoek te doen, een pilotstudie op te zetten, of zelfs een voorstudie voor een groter onderzoeksproject (of de aanvraag van een subsidie daarvoor) uit te voeren. De looptijd van deze subsidie bedraagt ongeveer 1,5 jaar.

Physician assistants die een mooi onderzoeksvoorstel hebben, kunnen een subsidie-aanvraag indienen. Hiervoor is een aanvraagformulier ontwikkeld dat op deze plaats online geplaatst zal worden zodra de nieuwe procedure start.

Voorwaarden subsidie aanvraag

Inschrijving

Voor de inschrijving gelden 4 algemene voorwaarden:

De PA:

 • is lid van NAPA;
 • staat geregistreerd in het BIG-register als PA;
 • staat geregistreerd in het NAPA Kwaliteitsregister PA;
 • heeft de BROK afgerond of zal dit afronden in de subsidieperiode.

Uitvoeren studie

Voor de uitvoering van de studie gelden de volgende voorwaarden:

 • de PA is de uitvoerend onderzoeker en schrijft ten minste één artikel als eerste auteur;
 • de studie kan uiterlijk 6 maanden na het verstrekken van de subsidie starten;
 • de PA informeert de subsidie-beoordelingscommissie over de voortgang van de studie.

Presentatie resultaten

Voor de presentatie van de uitkomsten van de studie geldt als voorwaarde dat deze minimaal worden gedeeld via een:

 • presentatie op PA Invest;
 • artikel over het onderzoek op NAPA website;
 • artikel over het onderzoek in NAPA magazine;
 • publicatie van het onderzoek in peer-reviewed magazine.

Bij publicaties en presentaties wordt NAPA en eventuele cofinanciering als geldschieter benoemd.

Beoordeling subsidie-aanvragen

Alle subsidie-aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit leden van commissie Opleiding & Wetenschap, de Ledenraad en het Bestuur.

De subsidie-aanvragen worden beoordeeld op de algemene voorwaarden voor deelname en de volgende inhoudelijke punten:

 • het onderzoek is van belang voor patiëntenzorg of PA als zorgprofessional;
 • haalbaarheid (o.a. METC ja/nee, inclusiedoelen, inbedding etc);
 • methodologie;
 • het onderzoek ingebed is binnen een onderzoekslijn en/of academische onderzoekschool;
 • vervolg: hoe worden de onderzoeksresultaten verder verwerkt, denk aan: klinische toepasbaarheid, implementatie, toekomstig onderzoek.

Toekenning subsidie

De subsidie wordt toegekend aan een PA waarvan de subsidie-aanvraag het beste aansluit bij de beoordelingscriteria. Bij WMO-plichtig onderzoek ontvangt de PA pas subsidie  na toestemming van de METC.

Iedere deelnemer wordt persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag.

Vraag over de wetenschapssubsidie?
Neem contact op met:
cie-opleiding-wetenschap@napa.nl.