Wetsvoorstel tot wijziging van de wet BIG (tuchtrecht en laseren)

Afbeelding voor Wetsvoorstel tot wijziging van de wet BIG (tuchtrecht en laseren)

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijzigingen bij het ‘wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg’ in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet (Kamerstukken II, 2016-2017, 34629)’ naar de Tweede Kamer gezonden. Het wetsvoorstel is in december 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd, waarna de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in februari 2017 vragen heeft gesteld en opmerkingen heeft gemaakt over het wetsvoorstel. De minister reageert hier in de nota naar aanleiding van het verslag op. In de nota van wijziging stelt de minister verschillende wijzigingen in het voorstel van de wet  BIG voor. Deze wetswijzigingen zullen na de inwerkingtreding tevens van toepassing zijn op de PA’s.

Laseren als voorbehouden handeling

In de nota  naar aanleiding van het verslag is te lezen dat vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid en kwaliteitsborging laser- en IPL-behandelingen worden voorbehouden, waardoor deze handelingen alleen door beroepsbeoefenaren mogen worden verricht, die daartoe op grond van de Wet BIG bevoegd zijn. In een eerdere beleidsreactie gaf minister Bruins aan dat hij voornemens is om laser en IPL-behandeling als voorbehouden handeling in de wet op te nemen en dat deze handelingen alleen mogen worden verricht door artsen en huidtherapeuten. Hiertoe zal de minister op termijn een wetsvoorstel in procedure  brengen. NAPA heeft het ministerie verzocht om ook de PA’s in deze wetswijziging mee te nemen.

KamerbriefNota naar aanleiding van het verslag en Nota van wijziging

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer