Wetswijziging laatste nieuws

Vorige week beantwoordde Minister Klink een aantal kamervragen over de op handen zijnde wetswijziging. Hoewel enkele vragen kritisch waren is de teneur positief en zijn er geen wezenlijke aanpassingen noodzakelijk. Het wachten is nog op definitieve behandeling in de Kamer, maar dat wordt waarschijnlijk na de zomer als er een nieuw Kamer is geïnstalleerd.

Op de website http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties zijn de stukken na te lezen (wjz-3001626b, meva-2964346, wjz-3001629a, wjz-3001626c ) Deze zijn te vinden door te zoeken op phyician assistant, waarna ze te downloaden zijn als pdf-bestand).

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer