Wijzigingen Reglementen Kwaliteitsregister PA

Afbeelding voor Wijzigingen Reglementen Kwaliteitsregister PA

Vanaf 1 oktober 2020 veranderen een aantal zaken m.b.t. het Kwaliteitsregister PA. Maar wat betekenen deze veranderingen voor u als physician assistant? In gesprek met Vincent Straten, voorzitter CIE kwaliteit, lichten wij graag de veranderingen toe.

Actualisatie Reglementen Kwaliteitsregister Physician Assistants

“De reglementen van het Kwaliteitsregister PA dateren uit de periode van voor de verplichte BIG registratie en waren toe aan een kleine herziening. In samenspraak met ons bureau hebben we de reglementen en sommige werkwijzen geactualiseerd. De grootste verandering in het Registratie reglement is dat het hebben van een BIG registratie als PA een voorwaarde is geworden bij (her)registratie. Wanneer een PA niet meer in het BIG register staat is het niet mogelijk om in het kwaliteitsregister te (blijven) staan. Voor de rest betreft het vooral kleine aanpassingen om de huidige reglementen te verduidelijken en het kwaliteitsregister toegankelijker te maken; de regels rondom eerste registratie, compensatie en herintreding zijn bijvoorbeeld versoepeld en het beoordelingskader verduidelijkt.”

“De nadruk van de actualisatie heeft gelegen op het (her)registratie document. De richtlijn “Accreditatie deskundigheidsbevordering” is, in afwachting van de resultaten van het  project “Intercollegiaal leren en zelfreflectie”, inhoudelijk beknopt aangepast. Dit project is deze maand gestart met als doel  de huidige de accreditatierichtlijn te verbreden met meerdere mogelijkheden voor (inter)collegiaal leren en zelfreflectie.” Op korte termijn is hier meer over te lezen op napa website.

De geactualiseerde reglementen zijn hier te vinden en treden per 5 oktober 2020 in werking.

Diverse DKB- activiteiten ingebouwd in PE-online

“Bij de actualisatie van de reglementen hebben we eveneens gekeken naar hoe we de richtlijn ‘Accreditatie deskundigheidsbevordering’ beter voor het voetlicht konden brengen. Dit heeft geleid tot een aanpassing in PE-online: de verschillende activiteiten die een PA kan opvoeren in zijn/haar dossier zijn nu ingebouwd in PE-online. Hierdoor kun je bij de betreffende activiteit aanvullende informatie lezen over de voorwaarden, punten of bewijsvoering”.

Beeldmerk kwaliteitsregister: geeft transparantie & herkenbaarheid aan derden

“Wanneer een PA in het kwaliteitsregister staat geregistreerd, dan kan men er vanuit gaan dat de PA aan een aantal voorwaarden voldoet:  de PA is gediplomeerd, staat geregistreerd in het BIG register én volgt voldoende relevante bij- en nascholing om zijn vak goed uit te oefenen. We vinden dat we de registratie in het kwaliteitsregister nog zichtbaarder kunnen uitdragen dan dat we nu doen met het vermelden van de PA in het openbaar kwaliteitsregister. Het is toch een drempel om via de NAPA website een professional op te zoeken. We hebben een beeldmerk ontwikkeld die een PA, die in het kwaliteitsregister geregistreerd staat, zelf kan uitdragen, door bijvoorbeeld het logo onder zijn digitale handtekening te plaatsen, of op LinkedIn. Het beeldmerk is als het ware een kwaliteitskeurmerk en geeft herkenbaarheid aan derden, zoals bijvoorbeeld aan werkgevers, collega’s en patiënten”.

Voor het voeren van het logo moet u voldoen aan de voorwaarden gesteld in het reglement Beeldmerk Kwaliteitsregister PA. Het logo kunt u hier downloaden.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer