Yoeri Bemelmans gepromoveerd op het onderwerp klinische zorgpaden voor heup en knieprotheses

Afbeelding voor Yoeri Bemelmans gepromoveerd op het onderwerp klinische zorgpaden voor heup en knieprotheses

Op  5 oktober jl. was de openbare verdediging van Yoeri Bemelmans, PA orthopedie in het Zuyderland ziekenhuis. Zijn proefschrift heeft als titel ‘Clinical pathway optimisations towards outpatient joint arthroplasty’. NAPA feliciteert Yoeri met deze fantastische prestatie en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Samenvatting proefschrift

Als behandeling van eindstadium artrose, zal de vraag naar heup- en kniegewricht vervangende chirurgie de komende jaren wereldwijd stijgen. De uitkomst van deze behandeling is niet alleen gebaseerd op de operatie zelf, maar vooral ook op het gehele zorgproces rondom deze operatie. Dit zorgproces wordt beschreven in klinische zorgpaden en hebben de laatste
jaren toenemende aandacht gekregen. Een klinisch zorgpad bestaat uit een aaneenschakeling van, op aangetoonde en wetenschappelijk bewezen, pre-, peri- en postoperatieve protocollen. Door het optimaliseren van deze zorgpaden, verbeteren de klinische uitkomstmaten in termen van ziekenhuis opnameduur, postoperatieve pijnbeleving, vroegtijdige mobilisatie, reductie van complicaties en heropnames (fast-track surgery). Als gevolg van deze optimalisaties, is het voor vooraf geselecteerde patiënten zelfs mogelijk om in dagbehandeling geopereerd te worden (outpatient joint arthroplasty). In dit proefschrift worden verschillende specifieke onderdelen van deze klinische zorgpaden voor heup en knieprotheses onderzocht, met een verdere verdieping naar dagbehandeling.

Lees hier de volledige publicatie.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer