‘Ze zijn hier PA-minded’

Afbeelding voor ‘Ze zijn hier PA-minded’

Sjoerd Franssen timmert hard aan de weg bij de afdeling Hematologie van het Radboudumc in Nijmegen. De onlangs afgestudeerde physician assistant haalde een beurs van 10.000 euro binnen en schafte daar een echoapparaat van aan. ‘We kunnen nu nauwkeuriger en sneller een diagnose stellen.’

Hij wilde graag arts worden maar werd tot twee keer toe uitgeloot voor de opleiding geneeskunde. Sjoerd Franssen (1993) liet zich echter niet uit het veld slaan. Hij besloot een versnelde route hbo-verpleegkunde te volgen. Vervolgens deed hij na zijn studie een jaar klinische ervaring op binnen de interne geneeskunde in het Radboudumc. ‘Ik merkte binnen een aantal maanden dat ik te weinig uitdaging uit het werk haalde. Ik was met name bezig met technische handelingen en werd minder geprikkeld om na te denken. Mijn afstudeeronderzoek van de hbo-v over de uitvoering van ADL-zorg bij hematologische patiënten vond ik erg interessant, omdat ik kritisch moest nadenken. Zodoende besloot ik de opleiding klinische gezondheidswetenschappen met subrichting verplegingswetenschappen te gaan volgen. Daar leerde ik om onderzoek te verbinden aan praktijksituaties.’ Maar na twee jaar studie ontstond er bij de afdeling Hematologie van het Radboudumc een vacature voor physician assistant in opleiding voor benigne hematologie. ‘Voor mij was dit een kans om mijn werkzaamheden binnen het verpleegkundige domein naar het medische domein te verplaatsen. Iets wat ik altijd geambieerd heb. Tevens zag ik mogelijkheden om onderzoek en onderwijs te verbinden aan mijn dagelijkse werkzaamheden. Kortom, de functie was mij op het lijf geschreven.’

Hoog niveau
Franssen koos vol overgave voor een carrière als physician assistant en zette zijn opleiding gezondheidswetenschappen on hold. Intussen werkt hij alweer enkele jaren vol enthousiasme op de afdeling Hematologie, waar hij patiënten met stollingsstoornissen, hemoglobinopathieën en paroxysmale nachtelijke hemoglobinurie behandelt. ‘Het leuke aan dit specialisme is dat het een subspecialisme is, dus heel specifiek. De kennis en expertise die ik binnen deze afdeling vergaard heb, zijn hierdoor van hoog niveau. Daarnaast vind ik de afwisseling tussen poliklinische, dagbehandeling en klinische werkzaamheden erg interessant omdat mijn weken heel gevarieerd zijn, en daardoor nooit saai. Daarnaast is deze afwisseling goed voor mijn algemene ontwikkeling. Op de polikliniek ga ik hematologisch erg de diepte in, terwijl ik bij klinische patiënten juist mijn brede klinische blik moet blijven gebruiken. Tot slot geven mijn taken op de dagbehandeling, zoals het uitvoeren van beenmergpuncties, een leuke technische variatie op mijn takenpakket.’ Ook is Franssen zeer te spreken over de bereidheid tot taakherschikking op de afdeling Hematologie. ‘Ze zijn hier PA-minded. We werken hier nu al met drie PA’s en in september starten twee PA’s in opleiding.

Pitch
In samenwerking met verpleegafdeling Hematologie heeft Franssen een kwaliteitsbevorderend project opgezet voor volwassen patiënten met stollingsstoornissen zoals hemofilie en de ziekte van Von Willebrand. Franssen berekende dat er jaarlijks 60.000 euro bespaard zou kunnen worden als het project tot uitvoering zou worden gebracht via ‘Betaalbaar beter’, de meerjarige kwaliteitsalliantie tussen het Radboudmc en zorgverzekeraar VGZ (zie ook kader). ‘Het project zou zorgen voor zekerheid omtrent een diagnose, een snellere doorstroom van patiënten en een academische ontwikkeling van het Hemofilie Behandelcentrum. Deze punten heb ik in een pitch gepresenteerd waarbij enthousiast gereageerd werd op het initiatief.’
Van de beurs van 10.000 euro die hem op basis hiervan werd toegekend, is een echoapparaat aangeschaft en is scholing gegeven, zodat bij iedere patiënt met de verdenking op een spier- of gewrichtsbloeding laagdrempelig beeldvorming gedaan kan worden. Dit levert naast een kostenreductie – doorverwijzen naar de afdeling Radiologie hoeft niet meer – een kwaliteitsverbetering op, doordat patiënten altijd direct een diagnose krijgen, één professional zien en een verkorte wachttijd hebben.

Makkelijk toepasbaar
De achtergronden daarvan legt Franssen met alle liefde uit. ‘Patiënten met stollingsstoornissen hebben een verhoogd risico op multipele spier- of gewrichtsbloedingen. De behandeling daarvan met stollingsproducten is intensief en kostbaar. Bovendien ontstaat door bloedingen het risico op hemofilie- artropathie, chronische gewrichtsschade. Hemofilie-artropathie wordt daarentegen niet behandeld met stollingsproducten maar door middel van pijnstilling en bewegingstherapie. Het is dus belangrijk om te differentiëren tussen deze twee. In de initiële setting diende gedifferentieerd te worden door middel van anamnese, lichamelijk onderzoek en uiteindelijk een MRI of gewrichtsaspiratie.’ Dat traject is volgens Franssen praktisch moeilijk toepasbaar vanwege de lange wachttijden en de beperkte mogelijkheid om een MRI op dezelfde dag te laten plaatsvinden. ‘Daarnaast is er een verhoogd risico op een infectie of bloeding bij een gewrichtsaspiratie, dus dit wordt niet geadviseerd. Ook brengt dit hoge zorgkosten met zich mee, en voor patiënten betekent het vaak een lange wachttijd.’ Uit bestaande literatuur is bekend dat echografie een goedkoper en makkelijker toepasbaar alternatief is dan MRI en gewrichts­aspiratie. Tevens kan echografie effusie aantonen. Franssen: ‘Door zelf als behandelaar echografie te kunnen toepassen, verwachten we vaker, sneller en nauwkeuriger een diagnose te kunnen stellen.’ Om het gebruik en de noodzaak van het echoapparaat meer body te geven, verrichtte Franssen tijdens zijn afstudeeronderzoek een literatuuronderzoek naar het effect van het echoapparaat. ‘De uitkomsten waren positief en laten zien dat de toepassing van echografie van meerwaarde is’, zegt de trotse physician assistant. ‘Naast deze positieve uitkomst, was het voor mij persoonlijk een grote waardering dat mijn literatuuronderzoek werd bekroond met de scriptieprijs van de opleiding!’ •

Kwaliteitsalliantie Radboudumc en VGZ

‘Betaalbaar beter’ is de meerjarige kwaliteits­alliantie tussen het Radboudumc en zorgverzekeraar VGZ. Gezamenlijk wordt gewerkt aan zinnige zorg. Dit omvat innovaties die de zorg tegelijkertijd beter en goedkoper maken. Beter voor de patiënt én de maatschappij. Binnen deze samenwerking verzorgt het Radboudumc de ontwikkeling, het testen en de implementatie van de innovaties. VGZ stelt financiële middelen ter beschikking, ondersteunt bij de analyse en stimuleert de uitrol van succesvolle innovaties naar andere ziekenhuizen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer