Zorgactiviteit op eigen AGB-code per 2022 verplicht

Afbeelding voor Zorgactiviteit op eigen AGB-code per 2022 verplicht

Per 2022 verduidelijkt de NZa de regels voor het registreren van medisch-specialistische zorg. De uitvoerende zorgverlener – de beroepsbeoefenaar die de zorg feitelijk levert – moet de zorgactiviteit op zijn eigen unieke agb-code vastleggen. Dit geldt voor alle zorgprofessionals die onder een beroepsgroep vallen waarvoor een eigen unieke agb-code aangevraagd kan worden. Dit geldt dus ook voor  physician assistants (PA).

Aanleiding aanpassing NZa regel

De zorgkosten blijven de komende jaren stijgen en de personeelstekorten nemen toe. Om te zorgen dat alle inwoners van Nederland de zorg krijgen die zij nodig hebben, zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars werk moeten maken van het duurzaam organiseren van zorg in de regio. Het verplaatsen van zorg waar dat mogelijk is – bijvoorbeeld door taakherschikking – is daar onderdeel van. Ook de corona-uitbraak doet een enorm groot beroep op onze zorgprofessionals. Deze uitbraak laat zien dat het cruciaal is om zorgprofessionals optimaal in te zetten en te behouden. Ook door de krapte op de arbeidsmarkt is het nodig om kritisch te kijken waar zorgprofessionals het beste ingezet kunnen worden om de meest passende zorg aan patiënten te blijven geven.

De NZa ontving signalen dat het niet altijd duidelijk is dat zorgactiviteiten op naam van de uitvoerende zorgverlener geregistreerd moeten worden. Door inzicht te geven wie de zorg levert, wordt duidelijk op welke momenten in het zorgproces taakherschikkers worden ingezet en welke zorg zij verlenen. Deze registratie helpt ook om andere mogelijkheden zichtbaar te maken. Zijn er patiëntengroepen waar nu nog geen taakherschikkers aan te pas komen, maar waar zij wel van meerwaarde zijn voor de patiënt? Dat inzicht biedt zorgaanbieders kansen om van elkaar te leren. Inzicht in de inzet van taakherschikkers stimuleert bovendien het gesprek hierover bij de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. In 2020 is door stakeholders een factsheet ontwikkeld om meer informatie te geven over registratieregels.

Voorbereidingen in 2021

Om vanaf 2022 te voldoen aan de regels zullen zorgaanbieders, zorgprofessionals en branche- en beroepsverenigingen zich moeten voorbereiden. Hiervoor is (tenminste) nodig dat:

  • Iedere beroepsbeoefenaar een eigen unieke agb-code aanvraagt. Dit geldt voor alle beroepsgroepen waar agb-codes voor aangevraagd kunnen worden. Een afgestudeerde PA kan een eigen agb-code aanvragen bij Vektis.
  • De ICT-systemen zo ingericht zijn dat betreffende zorgverleners op hun eigen unieke agb-code zorgactiviteiten kunnen registreren.
  • De werkprocessen zo aangepast worden dat iedere zorgverlener met een unieke agb-code zelf de zorgactiviteiten op de eigen code registreert.

PA’s die al een eigen agb-code hebben, maar nog niet (altijd) op eigen naam registreren, zullen dit vanaf 2022 volgens nieuwe regels verplicht moeten doen. NAPA verzoekt PA’s dit tijdig met de werkgever te bespreken.

Monitoring door NZa

In opdracht van het ministerie van VWS zal platform Zorgmasters de financiële effecten van taakherschikking inzichtelijk maken. De eerste resultaten verwachten we begin 2021. Daarnaast monitort de NZa de komende jaren de registratie van zorgactiviteiten door taakherschikkers. Dat doen we via de DIS-aanleveringen.

Word lid van NAPA

NAPA is dé beroepsvereniging van en voor alle (aankomende) physician assistants in Nederland.

  • Vertegenwoordiging van de PA

  • Delen van kennis en ervaring met vakgenoten

  • Korting op het Jaarcongres PA Invest

  • .. En nog meer